Loading...
เมละกา เซนทรัล, มะละกา, มาเลเซีย
อาลอร์เซตาร์, เกดาห์, มาเลเซีย
26 January 2020, Sun
อาลอร์เซตาร์, เกดาห์, มาเลเซีย
เมละกา เซนทรัล, มะละกา, มาเลเซีย
27 January 2020, Mon

เมละกา เซนทรัล, มะละกา, มาเลเซีย to อาลอร์เซตาร์, เกดาห์, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sri Maju Group 10:00:00 20:15:00 08h17m S M T W T F S MYR 55.00
Kejora (TBS) 09:00:00 15:15:00 08h17m S T W T F S MYR 55.00
City Holidays Express 10:15:00 22:30:00 08h17m S M T W T F S MYR 56.00
Cepat & Cekap Express 11:30:00 22:00:00 08h17m S M T W T F S MYR 56.30
Transnasional 08:30:00 21:30:00 08h17m S M T W T F S MYR 56.50
Kejora (Mega Star) 10:30:00 21:30:00 08h17m S M T W T F S MYR 65.00
เมละกา เซนทรัล, มะละกา, มาเลเซีย to อาลอร์เซตาร์, เกดาห์, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
587 KM
Average Travelling Time:
08h17m
Total Operator Brands:
6
Total Trips:
378
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ