Loading...
เมละกา เซนทรัล, มะละกา, มาเลเซีย
เซรังกอร์, มาเลเซีย
07 December 2019, Sat
เซรังกอร์, มาเลเซีย
เมละกา เซนทรัล, มะละกา, มาเลเซีย
08 December 2019, Sun

เมละกา เซนทรัล, มะละกา, มาเลเซีย to เซรังกอร์, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Transnasional 08:30:00 20:15:00 02h35m S M T W T F S MYR 15.80
เมละกา เซนทรัล, มะละกา, มาเลเซีย to เซรังกอร์, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
162 KM
Average Travelling Time:
02h31m
Total Operator Brands:
1
Total Trips:
415
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ