Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 T&C apply , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. T&C apply

ปีนัง, มาเลเซีย to เปอร์ริส, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Arwana 12:30:00 12:30:00 02h26m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 15.10
Express Kesatuan 11:15:00 19:45:00 02h26m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 19.00
Alisan Golden Coach 09:30:00 09:30:00 02h26m Sun RM 35.00
ปีนัง, มาเลเซีย to เปอร์ริส, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
164 KM
Average Travelling Time:
02h50m
Total Operator Brands:
3
Total Trips:
326
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ