Loading...
พนมเปญ, ประเทศ กัมพูชา
เสียมเรียบ, ประเทศ กัมพูชา
20 November 2019, Wed
เสียมเรียบ, ประเทศ กัมพูชา
พนมเปญ, ประเทศ กัมพูชา
21 November 2019, Thu

พนมเปญ, ประเทศ กัมพูชา to เสียมเรียบ, ประเทศ กัมพูชา Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
PHNOM PENH PENH CHET TRANSPORT 09:00:00 16:30:00 - S M T W T F S USD 5.00
Phnom Penh Sorya Transport 07:00:00 22:30:00 - S M T W T F S USD 6.50
GTF Express 19:00:00 19:00:00 - S M T W T F S USD 7.00
VGS Travel & Tour 07:00:00 13:45:00 - S M T W T F S USD 8.00
Mey Hong Express 07:00:00 23:00:00 - S M T W T F S USD 8.00
MS VIP Express 07:30:00 15:45:00 - S M T W T F S USD 8.00
Cambodia Post VIP Van 07:00:00 14:30:00 - S M T W T F S USD 8.00
Seila Angkor Express 06:30:00 11:30:00 - S M T W T F S USD 9.00
Olongpich Transport 20:00:00 20:00:00 - S M T W T F S USD 9.00
Angkor E-Booking 06:45:00 17:30:00 - S M T W T F S USD 9.50
Virak Buntham 00:05:00 23:30:00 - S M T W T F S USD 12.00
Giant Ibis 08:45:00 23:30:00 - S M T W T F S USD 15.00
พนมเปญ, ประเทศ กัมพูชา to เสียมเรียบ, ประเทศ กัมพูชา Trip Information
Distance:
-
Average Travelling Time:
-
Total Operator Brands:
12
Total Trips:
1608
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ