Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Phnom Penh, Campuchia to Siem Reap, Campuchia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
PHNOM PENH PENH CHET TRANSPORT 09:00:00 16:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat USD 5.00
Phnom Penh Sorya Transport 07:00:00 22:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat USD 5.75
GTF Express 19:00:00 19:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat USD 7.00
KSO 00:45:00 15:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat USD 7.50
VGS Travel & Tour 07:00:00 13:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat USD 8.00
Saly Express 07:00:00 14:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat USD 9.00
Olongpich Transport 20:00:00 20:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat USD 10.00
MS VIP Express 07:30:00 15:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat USD 10.00
VIRAK BUNTHAM EXPRESS 07:00:00 16:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat USD 11.50
Phnom Penh, Campuchia to Siem Reap, Campuchia Trip Information
Distance:
318 KM
Average Travelling Time:
07h09m
Total Operator Brands:
9
Total Trips:
1049
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.