Loading...

Seila Angkor Khmer Express Bus Service

Office Location

Location Address Tel Fax
Seila Angkor Express Office No. 13B, Rue de France (St. 47), Near Chroy Changvar Bridge, Phnom Penh City, Phnom Penh, Cambodia +85581559973 -
No. 13B, St. 47, Sangkat Srah Chak, Khan Daun Penh, Phnom Penh. 15588883
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.