Loading...

ANGKOR E-BOOKING CO., LTD Bus Schedule

Phnom Penh to Siem Reap First Bus Last Bus Fare
Khan Daun Penh to Sangkat Sla Kram Select Date
Siem Reap to Phnom Penh First Bus Last Bus Fare
Sangkat Sla Kram to Khan Daun Penh Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.