Loading...

ซรัมบัน, เนอเกอรี แซมบิแรน, มาเลเซีย to มะละกา, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
SWY EXPRESS ENTERPRISE 09:45:00 18:50:00 01h31m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 11.00
Billion Stars 04:00:00 19:00:00 01h31m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 12.00
Starmart Express 12:30:00 12:30:00 01h31m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
KPB Seremban Enterprise 10:00:00 16:30:00 01h31m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 22.00
ซรัมบัน, เนอเกอรี แซมบิแรน, มาเลเซีย to มะละกา, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
86 KM
Average Travelling Time:
01h43m
Total Operator Brands:
4
Total Trips:
199
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ