Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia to Malacca, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
SWY EXPRESS ENTERPRISE 09:45:00 18:50:00 01h31m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 11.00
Billion Stars 04:00:00 19:00:00 01h31m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 12.00
Top Liner Express 10:00:00 16:30:00 01h31m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 12.00
KPB Seremban Enterprise 10:00:00 17:15:00 01h31m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 22.00
Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia to Malacca, Malaysia Trip Information
Distance:
86 KM
Average Travelling Time:
01h43m
Total Operator Brands:
4
Total Trips:
380
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.