Loading...
Siem Reap, ประเทศ กัมพูชา
Phnom Penh, ประเทศ กัมพูชา
26 April 2019, Fri
Phnom Penh, ประเทศ กัมพูชา
Siem Reap, ประเทศ กัมพูชา
27 April 2019, Sat

Siem Reap, ประเทศ กัมพูชา to Phnom Penh, ประเทศ กัมพูชา Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Giant Ibis 07:45:00 23:30:00 - S M T W T F S USD 15.00
Seila Angkor Express 12:45:00 18:30:00 - S M T W T F S USD 9.00
Phnom Penh Sorya 06:30:00 23:30:00 - S M T W T F S USD 6.50
Mey Hong Co,. Ltd 07:00:00 23:00:00 - S M T W T F S USD 8.00
ANGKOR E-BOOKING CO., LTD 07:15:00 17:00:00 - S M T W T F S USD 9.00
VGS TRAVEL & TOURS CO., LTD 07:00:00 13:45:00 - S M T W T F S USD 8.00
Olongpich Transport 20:30:00 23:00:00 - S M T W T F S USD 8.00
MS EXPRESS VIP 07:30:00 15:45:00 - S M T W T F S USD 8.00
B.P.A TRANSPORTATION 07:30:00 23:45:00 - S M T W T F S USD 6.00
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ