Loading...
Siem Reap, Campuchia
Phnom Penh, Campuchia
22 April 2019, Mon
Phnom Penh, Campuchia
Siem Reap, Campuchia
23 April 2019, Tue

Siem Reap, Campuchia to Phnom Penh, Campuchia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Giant Ibis 07:45:00 23:30:00 - S M T W T F S USD 15.00
Mey Hong Co,. Ltd 07:00:00 23:00:00 - S M T W T F S USD 8.00
ANGKOR E-BOOKING CO., LTD 07:15:00 17:00:00 - S M T W T F S USD 9.00
Olongpich Transport 20:30:00 23:00:00 - S M T W T F S USD 8.00
Seila Angkor Express 12:45:00 18:30:00 - S M T W T F S USD 9.00
Phnom Penh Sorya 06:30:00 23:30:00 - S M T W T F S USD 6.50
MS EXPRESS VIP 07:30:00 15:45:00 - S M T W T F S USD 8.00
VGS TRAVEL & TOURS CO., LTD 07:00:00 13:45:00 - S M T W T F S USD 8.00
B.P.A TRANSPORTATION 07:30:00 23:45:00 - S M T W T F S USD 6.00
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.