Loading...

Hijau Holiday Boat

Bali to Bali First Ferry Last Ferry Fare
Serangan Pier to Nusa Lembongan Pier Select Date
Nusa Lembongan Pier to Serangan Pier Select Date
Padang Bai to Lombok First Ferry Last Ferry Fare
Padang Bai Port to Gili Trawangan Port Select Date
Lombok to Padang Bai First Ferry Last Ferry Fare
Gili Trawangan Port to Padang Bai Port Select Date
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ