Loading...

Pesan Tiket Hijau Holiday Boat Online

Hijau Holiday

Bali to Bali First Ferry Last Ferry Fare
Serangan Pier to Nusa Lembongan Pier Select Date
Nusa Lembongan Pier to Serangan Pier Select Date
Padang Bai to Lombok First Ferry Last Ferry Fare
Padang Bai Port to Gili Trawangan Port Select Date
Lombok to Padang Bai First Ferry Last Ferry Fare
Gili Trawangan Port to Padang Bai Port Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.