Loading...
Putrajaya Sentral, Selangor, Malaysia
Laloh, Kelantan, Malaysia
08 December 2019, Sun
Laloh, Kelantan, Malaysia
Putrajaya Sentral, Selangor, Malaysia
09 December 2019, Mon
Putrajaya Sentral, Selangor, Malaysia to Laloh, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
467 KM
Average Travelling Time:
09h29m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
100
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.