Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
NOTE: During MCO/CMCO/RMCO, inter-state or district travel are allowed with authorization letter from police stations. For more details refer to: COVID-19 Notice

Johor, Malaysia to Selangor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mayang Sari Express 09:30:00 19:30:00 02h54m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 19.80
KKKL Sdn Bhd 10:00:00 14:00:00 03h57m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 29.00
SC Southern Travel & Tours Sdn Bhd 08:30:00 21:55:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 33.00
MYXPRESS 11:00:00 23:15:00 03h36m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Causeway Link 10:30:00 17:30:00 04h53m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 37.20
City Holidays Express 00:30:00 23:55:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 37.40
Sanwa Express 07:00:00 21:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Starmart Express 08:00:00 23:59:00 04h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Kwok Ping 09:45:00 17:45:00 04h28m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Billion Stars 23:15:00 23:45:00 04h41m Mon RM 45.00
Prisma Express 00:15:00 23:59:00 04h39m Mon Tue RM 45.00
Ekspres Mutiara 10:40:00 23:30:00 03h36m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 47.30
Johor, Malaysia to Selangor, Malaysia Trip Information
Distance:
347 KM
Average Travelling Time:
04h36m
Total Operator Brands:
12
Total Trips:
11120
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.