Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: Inter-state travel is not allowed for areas under MCO, CMCO and RMCO while inter-district travel is not allowed for areas under MCO. Letter or approval from authorities is required. For more details, refer COVID-19 Notice

Johor, Malaysia to Selangor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mayang Sari Express 09:30:00 19:30:00 02h54m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 19.80
KKKL Sdn Bhd 08:00:00 20:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 25.00
Sanwa Express 07:00:00 22:01:00 - Sun Mon Tue Fri Sat RM 25.00
SC Southern Travel & Tours Sdn Bhd 08:30:00 21:15:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 33.00
Hana Express 09:00:00 23:30:00 - Sun Wed Thu Fri Sat RM 33.00
MYXPRESS 11:00:00 23:15:00 03h36m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Supernice Grassland 08:15:00 14:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Causeway Link 17:30:00 17:30:00 04h53m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 37.20
Ekspres Musafir 10:40:00 10:40:00 04h05m Sun Fri Sat RM 37.30
City Holidays Express 00:30:00 23:55:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 37.40
Starmart Express 08:00:00 23:59:00 04h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Prisma Express 00:15:00 23:59:00 04h39m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Billion Stars 00:15:00 23:45:00 04h28m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Ekspres Mutiara 10:40:00 23:30:00 03h36m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 47.30
Super Coach Express 00:15:00 23:59:00 04h28m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40,000.00
Johor, Malaysia to Selangor, Malaysia Trip Information
Distance:
347 KM
Average Travelling Time:
04h36m
Total Operator Brands:
15
Total Trips:
12556
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.