Loading...
Chuyến đi hoàn hảo

Eltabina

Eltabina Jaya Sdn Bhd (EJSB) is a well-known bus operator company that was established in 1992 which run charter and express coaches service. It has been in the express bus industry for more than 20 years. EJSB head office is located in Kuala Lumpur, Malaysia. In year 1997, Eltabina Jaya Sdn Bhd open a subsidiary company in Singapore named Eltabina Jaya Express Pte Ltd.

Eltabina Express provides express bus service from Bukit Bintang Kuala Lumpur and Terminal Bersepadu Selatan Kuala Lumpur to Textile Centre Singapore daily. Besides that, Eltabina Express also offers express bus service departs from Textile Centre Singapore to various destination in Malaysia such as Perak, Johor, Kuala Lumpur and Negeri Sembilan daily.

Buses provided by Eltabina are air-conditioned and the seats are comfortable. Eltabina Express offers 27 seaters Super VIP coach with 2 + 1 seating style and 40 seater single coaches with 2+2 seating style to the customers. In addition, it also offers 37 seaters coaches (Double Deck coach) with 2 + 1 seating style to the customers.

Eltabina Express take pride on the safety of the customers, all of the drivers are well trained and professional to provide passengers the safest and comfortable journey

Book Eltabina Express bus ticket now at easybook.com

Office

1503, 15th Floor, Campbell Complex, Jln Dang Wangi, 50100, Kuala Lumpur.
Tel: +603-2694 7933
Fax: +603-2693 8209

Counter

Counter 61, Terminal Bersepadu Selatan(TBS), Jalan Terminal Selatan, Bandar Tasik Selatan, 57100, Kuala Lumpur.
Tel: +603-9056 1104
Fax:

Eltabina Bus Schedule

Kuala Lumpur to Singapore First Bus Last Bus Fare
Bukit Bintang to The Plaza Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to The Plaza Select Date
Singapore to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
The Plaza to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
The Plaza to Bukit Bintang Select Date
Singapore to Perak First Bus Last Bus Fare
The Plaza to Ipoh Amanjaya Select Date
The Plaza to Medan Gopeng (Ipoh) Select Date
Singapore to Johor First Bus Last Bus Fare
The Plaza to Yong Peng Select Date
Singapore to Negeri Sembilan First Bus Last Bus Fare
The Plaza to Seremban Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.