Loading...
Chuyến đi hoàn hảo

LPMS

LPMS is a fast-emerging express bus company based in Teluk Intan, Perak. LPMS provides express bus services across Malaysia and Singapore. It is specialize in bus route from Perak to Johor and Singapore and bus routes from Selangor to Singapore.

LPMS provides about 10 bus routes daily depart from Perak to Johor Bahru and Singapore. The pickup point includes Teluk Intan and Simpang 4 (PRK). The drop off point includes Johor Bahru Larkin Terminal and Golden Mile Complex, Singapore. The bus ticket price from Perak to Johor Bahru or Golden Mile Complex is about RM 60.

Besides, LPMS is offering bus services depart from Sabak Bernam Selangor to Golden Mile Complex Singapore, Sabak Bernam Selangor to Johor Bahru Larkin Terminal, Sungai Besar Selangor to Johor Bahru Larkin Terminal, Sungai Besar Selangor to Golden Mile Complex Singapore, Sekinchan to Golden Mile Complex Singapore and Sekinchan to Johor Bahru Larkin Terminal. The bus fare from Selangor to Johor Bahru or Singapore is also RM 60.

Buses available by LPMS are in single deck with 31 seaters and 2 + 1 seating style. The buses are equipped with air-conditioning and sufficient leg space to maximize the comfort of the passenger during their bus journey.

Book LPMS bus ticket now at easybook.com

Perak

Counter 2, Terminal Bus Bandar Baru, 36000 Teluk Intan, Malaysia.
Tel: +605 622 2399|+6012 560 2289
Fax:

LPMS Bus Schedule

Perak to Singapore First Bus Last Bus Fare
Simpang 4 (PRK) to Golden Mile Complex Select Date
Teluk Intan to Golden Mile Complex Select Date
Perak to Johor First Bus Last Bus Fare
Teluk Intan to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
Simpang 4 (PRK) to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
Johor to Perak First Bus Last Bus Fare
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Teluk Intan Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Simpang 4 Hutan Melintang Select Date
Johor to Selangor First Bus Last Bus Fare
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Sabak Bernam Select Date
Selangor to Singapore First Bus Last Bus Fare
Sungai Besar to Golden Mile Complex Select Date
Sekinchan to Golden Mile Complex Select Date
Sabak Bernam to Golden Mile Complex Select Date
Selangor to Johor First Bus Last Bus Fare
Sabak Bernam to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
Sekinchan to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
Sungai Besar to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.