Loading...

Enrich Global Holidays Services Sdn Bhd Bus Schedule

Kuala Lumpur to Johor First Bus Last Bus Fare
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Johor Bahru (Skudai) Select Date
Johor to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Johor Jaya to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Tun Aminah to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Johor to Penang First Bus Last Bus Fare
Johor Jaya to Bukit Mertajam Select Date
Johor Jaya to Penang Sentral (Butterworth) Select Date
Johor Jaya to Sungai Nibong Select Date
Tun Aminah to Bukit Mertajam Select Date
Tun Aminah to Penang Sentral (Butterworth) Select Date
Tun Aminah to Sungai Nibong Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Bukit Mertajam Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Penang Sentral (Butterworth) Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Sungai Nibong Select Date
Johor to Perak First Bus Last Bus Fare
Johor Jaya to Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) Select Date
Johor Jaya to Ayer Tawar Select Date
Johor Jaya to Sitiawan Select Date
Johor Jaya to Parit Buntar Select Date
Johor Jaya to Teluk Intan Select Date
Johor Jaya to Terminal Lumut Select Date
Johor Jaya to Kampong Koh Select Date
Johor Jaya to Bidor Select Date
Johor Jaya to Bagan Serai Select Date
Johor Jaya to Sri Manjung Select Date
Johor Jaya to Simpang Taiping Select Date
Tun Aminah to Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) Select Date
Tun Aminah to Ayer Tawar Select Date
Tun Aminah to Sitiawan Select Date
Tun Aminah to Parit Buntar Select Date
Tun Aminah to Teluk Intan Select Date
Tun Aminah to Terminal Lumut Select Date
Tun Aminah to Kampong Koh Select Date
Tun Aminah to Bidor Select Date
Tun Aminah to Bagan Serai Select Date
Tun Aminah to Sri Manjung Select Date
Tun Aminah to Simpang Taiping Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Bagan Serai Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Parit Buntar Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Simpang Taiping Select Date
Johor to Kedah First Bus Last Bus Fare
Johor Jaya to Kulim Select Date
Tun Aminah to Kulim Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Kulim Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.