Loading...

Neoliner Express Bus Schedule

Kuala Lumpur to Johor First Bus Last Bus Fare
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Johor Bahru (Skudai) Select Date
Johor to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.