Loading...

Johor Jaya, Johor, Malaysia to Selangor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
SC Southern Express 09:00:00 21:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Quick Liner Express 08:45:00 17:15:00 - Sun Mon Tue Thu Fri Sat RM 40.00
Supernice Grassland 11:30:00 13:30:00 04j41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Johor Jaya, Johor, Malaysia to Selangor, Malaysia Trip Information
Distance:
352 KM
Average Travelling Time:
04h43m
Total Operator Brands:
3
Total Trips:
362
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.