Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Johor Jaya, Johor, Malaysia to Selangor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
SC Southern Express 08:45:00 22:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
Kwok Ping 08:15:00 21:45:00 04h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Supernice Grassland 11:30:00 13:30:00 04h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Johor Jaya, Johor, Malaysia to Selangor, Malaysia Trip Information
Distance:
352 KM
Average Travelling Time:
04h43m
Total Operator Brands:
3
Total Trips:
635
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.