Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Kangar, Perlis, Malaysia to Malacca, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mayang Sari Express 15:00:00 22:00:00 09h13m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 61.00
Express Kesatuan 08:00:00 08:00:00 08h47m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 61.00
Kejora Masyhur Sdn Bhd 19:59:00 19:59:00 09h13m Thu RM 65.00
KKKL Sdn Bhd 20:00:00 20:00:00 09h13m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 66.00
Pancaran Matahari 20:30:00 20:30:00 09h13m Mon Tue Wed Thu RM 70.00
Kangar, Perlis, Malaysia to Malacca, Malaysia Trip Information
Distance:
638 KM
Average Travelling Time:
09h25m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
169
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.