Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Kangar, Perlis, Malaysia to Malacca, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mayang Sari Express 20:15:00 20:15:00 09h13m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 61.00
Express Kesatuan 08:00:00 08:00:00 08h47m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 61.00
Cepat & Cekap Express 19:00:00 19:00:00 08h47m Mon Tue RM 61.50
Pancaran Matahari 20:30:00 21:00:00 09h13m Sun Mon Thu RM 70.00
Kangar, Perlis, Malaysia to Malacca, Malaysia Trip Information
Distance:
638 KM
Average Travelling Time:
09h25m
Total Operator Brands:
4
Total Trips:
74
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.