Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Kok Lanas, Kelantan, Malaysia to Selangor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sani Express 09:35:00 22:35:00 08h24m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
MYXPRESS 09:50:00 21:45:00 08h24m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Zaim Express 21:45:00 21:45:00 08h27m Sun Mon Tue RM 37.30
Naza Express 22:45:00 22:45:00 08h24m Sun Thu RM 47.00
Queen Express 09:40:00 22:05:00 08h24m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 47.50
Kok Lanas, Kelantan, Malaysia to Selangor, Malaysia Trip Information
Distance:
452 KM
Average Travelling Time:
08h37m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
325
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.