Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Kok Lanas, Kelantan, Malaysia to Selangor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
MYXPRESS 09:35:00 21:35:00 08h24m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 37.00
Zaim Express 21:45:00 21:45:00 08h27m Sun RM 47.30
Ekspres Mutiara 09:15:00 22:15:00 08h24m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 47.30
Perdana Express 09:20:00 21:50:00 08h24m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 47.50
Queen Express 22:00:00 22:30:00 08h24m Sun Mon Tue Wed Thu Sat RM 47.50
Sani Express 09:50:00 22:20:00 08h24m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 47.50
Lienadia Ekspress 22:30:00 22:30:00 08h24m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 47.70
Pancaran Matahari 21:30:00 21:30:00 08h27m Sun RM 50.00
Kok Lanas, Kelantan, Malaysia to Selangor, Malaysia Trip Information
Distance:
452 KM
Average Travelling Time:
08h37m
Total Operator Brands:
8
Total Trips:
1265
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.