Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Kok Lanas, Kelantan, Malaysia to Selangor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Queen Express 09:35:00 22:05:00 08h24m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
Sani Express 09:35:00 22:35:00 08h24m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
Naza Express 22:45:00 22:45:00 08h24m Sun Thu RM 35.00
MYXPRESS 09:50:00 21:45:00 08h24m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Zaim Express 09:45:00 21:45:00 08h27m Sun Thu RM 37.30
Pancaran Matahari 21:30:00 21:30:00 08h27m Sun RM 50.00
Kok Lanas, Kelantan, Malaysia to Selangor, Malaysia Trip Information
Distance:
452 KM
Average Travelling Time:
08h37m
Total Operator Brands:
6
Total Trips:
471
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.