Loading...

NAZA EXPRESS Bus Schedule

Kuala Lumpur to Kelantan First Bus Last Bus Fare
Greenwood to Machang Select Date
Greenwood to Kuala Krai Select Date
Greenwood to Nilam Puri Select Date
Greenwood to Kok Lanas Select Date
Greenwood to Ketereh Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Terminal Kota Bharu Select Date
Greenwood to Terminal Kota Bharu Select Date
Greenwood to Gua Musang Select Date
Greenwood to Pulai Chondong Select Date
Greenwood to Pasir Mas Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Rantau Panjang Select Date
Greenwood to Rantau Panjang Select Date
Selangor to Kelantan First Bus Last Bus Fare
Putrajaya Sentral to Machang Select Date
Putrajaya Sentral to Kuala Krai Select Date
Kajang to Machang Select Date
Kajang to Pulai Chondong Select Date
Kajang to Kok Lanas Select Date
Kajang to Ketereh Select Date
Putrajaya Sentral to Ketereh Select Date
Kajang to Nilam Puri Select Date
Putrajaya Sentral to Nilam Puri Select Date
Kajang to Terminal Kota Bharu Select Date
Putrajaya Sentral to Terminal Kota Bharu Select Date
Putrajaya Sentral to Gua Musang Select Date
Putrajaya Sentral to Pulai Chondong Select Date
Kajang to Gua Musang Select Date
Putrajaya Sentral to Kok Lanas Select Date
Kajang to Kuala Krai Select Date
Kajang to Rantau Panjang Select Date
Putrajaya Sentral to Rantau Panjang Select Date
Kajang to Pasir Mas Select Date
Putrajaya Sentral to Pasir Mas Select Date
Pahang to Kelantan First Bus Last Bus Fare
Bentong to Machang Select Date
Bentong to Kuala Krai Select Date
Bentong to Kok Lanas Select Date
Bentong to Ketereh Select Date
Bentong to Nilam Puri Select Date
Bentong to Terminal Kota Bharu Select Date
Bentong to Gua Musang Select Date
Bentong to Pulai Chondong Select Date
Bentong to Rantau Panjang Select Date
Bentong to Pasir Mas Select Date
Kelantan to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Nilam Puri to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Ketereh to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Kok Lanas to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Pulai Chondong to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Gua Musang to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Nilam Puri to Greenwood Select Date
Ketereh to Greenwood Select Date
Kuala Krai to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Machang to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Kuala Krai to Greenwood Select Date
Machang to Greenwood Select Date
Rantau Panjang to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Rantau Panjang to Greenwood Select Date
Kok Lanas to Greenwood Select Date
Pulai Chondong to Greenwood Select Date
Gua Musang to Greenwood Select Date
Terminal Kota Bharu to Greenwood Select Date
Pasir Mas to Greenwood Select Date
Terminal Kota Bharu to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Pasir Mas to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Kelantan to Selangor First Bus Last Bus Fare
Ketereh to Terminal Shah Alam Select Date
Nilam Puri to Terminal Shah Alam Select Date
Nilam Puri to Kajang Select Date
Kuala Krai to Terminal Shah Alam Select Date
Machang to Terminal Shah Alam Select Date
Rantau Panjang to Terminal Shah Alam Select Date
Pasir Mas to Kajang Select Date
Pasir Mas to Terminal Shah Alam Select Date
Kok Lanas to Terminal Shah Alam Select Date
Terminal Kota Bharu to Terminal Shah Alam Select Date
Nilam Puri to Putrajaya Sentral Select Date
Ketereh to Kajang Select Date
Kok Lanas to Kajang Select Date
Pulai Chondong to Kajang Select Date
Gua Musang to Kajang Select Date
Terminal Kota Bharu to Kajang Select Date
Pasir Mas to Putrajaya Sentral Select Date
Rantau Panjang to Kajang Select Date
Kuala Krai to Kajang Select Date
Machang to Kajang Select Date
Machang to Putrajaya Sentral Select Date
Ketereh to Putrajaya Sentral Select Date
Kok Lanas to Putrajaya Sentral Select Date
Pulai Chondong to Putrajaya Sentral Select Date
Gua Musang to Putrajaya Sentral Select Date
Terminal Kota Bharu to Putrajaya Sentral Select Date
Rantau Panjang to Putrajaya Sentral Select Date
Kuala Krai to Putrajaya Sentral Select Date
Kelantan to Pahang First Bus Last Bus Fare
Machang to Bentong Select Date
Terminal Kota Bharu to Bentong Select Date
Pasir Mas to Bentong Select Date
Rantau Panjang to Bentong Select Date
Nilam Puri to Raub Select Date
Ketereh to Raub Select Date
Kuala Krai to Bentong Select Date
Gua Musang to Raub Select Date
Terminal Kota Bharu to Raub Select Date
Pasir Mas to Raub Select Date
Rantau Panjang to Raub Select Date
Gua Musang to Bentong Select Date
Kuala Krai to Raub Select Date
Machang to Raub Select Date
Kok Lanas to Raub Select Date
Pulai Chondong to Raub Select Date
Nilam Puri to Bentong Select Date
Ketereh to Bentong Select Date
Kok Lanas to Bentong Select Date
Pulai Chondong to Bentong Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.