Loading...
โค๊ะ ลานาส, เกอรันตัน, มาเลเซีย
เซรังกอร์, มาเลเซีย
28 January 2020, Tue
เซรังกอร์, มาเลเซีย
โค๊ะ ลานาส, เกอรันตัน, มาเลเซีย
29 January 2020, Wed

โค๊ะ ลานาส, เกอรันตัน, มาเลเซีย to เซรังกอร์, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Naza Express 10:15:00 22:30:00 08h24m S T W T MYR 47.50
AZ Liner 21:30:00 21:30:00 08h27m S T MYR 50.00
โค๊ะ ลานาส, เกอรันตัน, มาเลเซีย to เซรังกอร์, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
452 KM
Average Travelling Time:
08h37m
Total Operator Brands:
2
Total Trips:
1615
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ