Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 T&C apply , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. T&C apply

โค๊ะ ลานาส, เกอรันตัน, มาเลเซีย to เซรังกอร์, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sani Express 09:35:00 22:35:00 08h24m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
MYXPRESS 09:50:00 21:45:00 08h24m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Zaim Express 21:45:00 21:45:00 08h27m Sun Mon Tue Sat RM 37.30
Naza Express 22:45:00 22:45:00 08h24m Sun Thu RM 47.00
Queen Express 09:40:00 22:05:00 08h24m Sun Tue Wed Thu Fri Sat RM 47.50
โค๊ะ ลานาส, เกอรันตัน, มาเลเซีย to เซรังกอร์, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
452 KM
Average Travelling Time:
08h37m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
327
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ