Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
NOTE: During MCO/CMCO/RMCO, inter-state or district travel are allowed with authorization letter from police stations. For more details refer to: COVID-19 Notice

Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia to Johor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Supernice Grassland 16:00:00 22:00:00 02h07m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 15.00
KPB Seremban Enterprise 09:00:00 23:59:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 17.00
Restu Hijayu Enterprise 10:30:00 23:30:00 02h07m Sun Fri Sat RM 20.00
Billion Stars 10:30:00 10:30:00 02h20m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 28.00
SC Southern Travel & Tours Sdn Bhd 09:50:00 19:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
Sanwa Express 12:00:00 23:30:00 04h48m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Starmart Express 11:45:00 11:45:00 03h43m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Ekspres Mutiara 08:00:00 21:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 54.90
Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia to Johor, Malaysia Trip Information
Distance:
269 KM
Average Travelling Time:
03h39m
Total Operator Brands:
8
Total Trips:
5283
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.