Loading...

Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia to Johor, Malaysia Lịch trình và giá vé tuyến

nhà điều hành xe buýt Chuyến đầu Chuyến cuối Thời gian tuyến Ngày khởi hành Giá vé từ
Top Liner Express 07:59:00 22:15:00 01j32m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
KPB Seremban Enterprise 08:30:00 22:15:00 01j32m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 22.00
Supernice Grassland 11:15:00 19:15:00 02j07m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 22.00
Billion Stars 06:00:00 21:00:00 02j07m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 24.00
Starmart Express 11:30:00 23:45:00 02j55m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 25.00
Kwok Ping Express 10:00:00 20:00:00 02j20m Wed Thu Fri RM 29.00
Eltabina Express 11:30:00 21:00:00 - Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
Quick Liner Express 11:30:00 19:00:00 03j27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
Prisma Express 11:45:00 23:45:00 03j43m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
MB Sooria Sathian Resources 01:15:00 14:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
KKKL Sdn Bhd 08:00:00 18:30:00 03j43m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
EJ Online Ticket 08:00:00 18:30:00 03j27m Wed Thu Fri RM 34.00
SWY EXPRESS ENTERPRISE 01:15:00 21:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
SC Southern Express 10:15:00 23:15:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Trans MVS Express 12:20:00 18:30:00 02j20m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
MYXPRESS 20:00:00 20:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia to Johor, Malaysia Trip Information
Distance:
269 KM
Average Travelling Time:
03h39m
Total Operator Brands:
16
Total Trips:
8374
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.