Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia to Johor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Top Liner Express 10:00:00 20:00:00 01h32m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
Supernice Grassland 11:15:00 18:30:00 02h07m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 22.00
Starmart Express 12:00:00 14:15:00 02h55m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 25.00
KPB Seremban Enterprise 09:00:00 20:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 26.00
Billion Stars 12:30:00 17:00:00 02h20m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 32.00
Kwok Ping 13:45:00 19:45:00 02h20m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
Sanwa Express 06:00:00 23:30:00 04h48m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
SC Southern Express 12:00:00 20:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
SWY EXPRESS ENTERPRISE 01:00:00 23:59:00 02h33m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
MYXPRESS 20:00:00 20:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Ekspres Mutiara 21:30:00 21:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 54.90
Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia to Johor, Malaysia Trip Information
Distance:
269 KM
Average Travelling Time:
03h39m
Total Operator Brands:
11
Total Trips:
7307
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.