Loading...
ยะโฮห์ บารูห์, มาเลเซีย
กัวลาร์ลัมเปอร์, มาเลเซีย
23 April 2019, Tue
กัวลาร์ลัมเปอร์, มาเลเซีย
ยะโฮห์ บารูห์, มาเลเซีย
24 April 2019, Wed

ยะโฮห์ บารูห์, มาเลเซีย to กัวลาร์ลัมเปอร์, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Supernice Grassland 09:14:00 17:00:00 04h14m S M T W T F S MYR 35.00
Sri Maju Group 09:30:00 09:35:00 04h03m S M T W T F S MYR 40.00
City Express 00:00:00 23:45:00 04h27m S M T W T F S MYR 34.30
KPB Ekspress 07:45:00 14:15:00 04h14m S M T W T F S MYR 35.00
JB Transliner 08:45:00 23:45:00 04h14m M T W T F S MYR 35.00
Transtar Travel Pte Ltd 08:15:00 21:30:00 04h16m S M T W T F S SGD 20.00
Konsortium Bas Ekspres (Malaysia) 06:30:00 22:15:00 04h14m S M T W T F S MYR 34.00
Transnasional 01:00:00 23:59:00 02h40m S M T W T F S MYR 17.60
S&S International Express 06:45:00 20:20:00 03h25m S M T W T F S MYR 22.70
Cepat & Cekap Express 12:30:00 13:30:00 02h14m S S MYR 13.50
Star Qistna Express 00:15:00 01:15:00 - S M T W T F MYR 34.00
Causeway Link Express 07:30:00 21:30:00 04h11m S M T W T F S MYR 34.10
Inter Top 07:30:00 14:30:00 04h27m M T W T MYR 34.00
TRANSTARBILLION 00:00:00 23:58:00 04h14m M T W T F MYR 35.00
Kejora (TBS) 08:00:00 10:30:00 04h27m S M T W T F S MYR 30.00
Sin Yong Express 07:15:00 22:30:00 04h14m S M T W T F S MYR 35.00
Enrich Global Holidays Services Sdn Bhd 00:30:00 23:59:00 04h14m S M T W T F S MYR 35.00
Star Coach Express 08:46:00 22:30:00 - S M T W T F S MYR 35.00
Aerobus 08:00:00 23:00:00 - S M T W T F S MYR 50.00
Sanwa Tours (M) Sdn Bhd 11:00:00 19:30:00 - S M T W T F S MYR 38.00
Billion Stars 00:00:00 23:59:00 04h14m S M T W T F S MYR 35.00
Meridian Holidays Sdn Bhd 00:30:00 23:59:00 04h14m S M T W T F S MYR 34.30
Super Coach Express 00:00:00 21:00:00 04h14m S M T W T F S MYR 35.00
Ekspres Mutiara 09:00:00 19:00:00 04h27m S M T W T F S MYR 34.00
Starmart Express 09:00:00 23:59:00 04h14m S M T W T F S MYR 35.00
Selat Keris 09:15:00 11:45:00 04h14m S M T W T F S MYR 40.00
GSM Express 10:00:00 22:30:00 04h14m S M T W T F S MYR 35.00
Maharani 08:00:00 17:00:00 02h40m S M T W T F S MYR 17.60
Kwok Ping 00:30:00 23:55:00 04h14m S M T W T F S MYR 35.00
Permata Utara Sdn Bhd 20:40:00 21:45:00 04h27m S M T F S MYR 35.00
Quick Liner Express 08:30:00 08:30:00 04h27m S M T W F S MYR 40.00
SMB Express 09:45:00 21:15:00 04h27m S M T W T F S MYR 30.00
Selat Keris Sdn Bhd 10:10:00 14:25:00 04h14m M MYR 35.00
SRI THEVEN TRAVEL & TOURS Sdn Bhd 09:30:00 09:30:00 04h27m S M T W T F S MYR 35.00
Neoliner Express 09:30:00 19:30:00 04h27m S M T W T F S MYR 35.00
FIVE STAR 00:05:00 23:05:00 - S M T W T F S MYR 35.00
SEASON EXPRESS 00:03:00 00:34:00 04h27m T MYR 40.00
ยะโฮห์ บารูห์, มาเลเซีย to กัวลาร์ลัมเปอร์, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
328 KM
Average Travelling Time:
04h28m
Total Operator Brands:
37
Total Trips:
11350
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ