Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Johor, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Cepat & Cekap Express 17:30:00 21:00:00 02h14m Wed Thu Fri RM 13.50
City Holidays Express 07:30:00 23:15:00 02h40m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 17.60
Mayang Sari Express 08:00:00 19:00:00 02h40m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 17.60
Supernice Grassland 07:45:00 21:30:00 02h40m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
KKKL Sdn Bhd 08:00:00 20:00:00 03h36m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
Top Liner Express 08:00:00 19:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 24.00
Starmart Express 09:00:00 23:56:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 25.00
KPB Ekspres 09:00:00 21:00:00 02h40m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 25.00
Neoliner Express 07:30:00 15:30:00 04h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 29.50
Billion Stars 08:30:00 21:30:00 04h14m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
Inter Top Express 10:30:00 13:30:00 04h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
Prisma Express 00:15:00 23:59:00 04h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.50
Sin Yong Express 19:45:00 21:15:00 04h14m Sun Mon Thu Fri Sat RM 35.00
Yellow Star Express 07:00:00 23:59:00 04h14m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Sri Maju Group 21:00:00 21:05:00 04h03m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
SC Southern Express 07:45:00 20:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
STAR COACH (LARKIN) 20:45:00 20:45:00 04h27m Sun Mon Thu Fri Sat RM 35.00
MYXPRESS 11:00:00 23:15:00 03h48m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
ETIKA BILLION STARS 08:45:00 23:00:00 04h14m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
ELTABINA EXPRESS 09:00:00 20:30:00 04h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Arwana Express 19:30:00 21:00:00 04h14m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Kwok Ping 08:15:00 10:15:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
LA Holidays 08:00:00 21:30:00 04h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Mara Liner 08:00:00 17:30:00 05h00m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.20
Sanwa Express 07:00:00 18:01:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Quick Liner Express 20:00:00 21:00:00 04h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Ekspres Mutiara 10:40:00 23:30:00 03h48m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 44.00
Johor, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Trip Information
Distance:
328 KM
Average Travelling Time:
04h28m
Total Operator Brands:
27
Total Trips:
9914
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.