Loading...
Chuyến đi hoàn hảo
Johor, Malaysia
Kuala Lumpur, Malaysia
24 March 2019, Sun
Kuala Lumpur, Malaysia
Johor, Malaysia
25 March 2019, Mon

Johor, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Supernice Grassland 09:14:00 17:29:00 04h14m S M T W T F S MYR 40.00
Sri Maju Group 09:30:00 09:35:00 04h03m S M T W T F S MYR 40.00
City Express 00:00:00 23:00:00 04h27m S M T W T F S MYR 34.30
KPB Ekspress 07:45:00 14:15:00 04h14m S M T W T F S MYR 35.00
JB Transliner 08:00:00 09:15:00 04h14m M MYR 35.00
Transtar Travel Pte Ltd 08:15:00 21:30:00 04h16m S M T W T F S SGD 20.00
Konsortium Bas Ekspres (Malaysia) 06:30:00 22:15:00 04h14m S M T W T F S MYR 34.00
Transnasional 01:00:00 23:59:00 02h40m S M T W T F S MYR 17.60
S&S International Express 06:45:00 20:20:00 03h25m S M T W T F S MYR 22.70
Cepat & Cekap Express 13:30:00 13:30:00 02h14m S MYR 13.50
Star Qistna Express 01:15:00 23:45:00 - S M T W T F MYR 34.00
Causeway Link Express 07:30:00 21:30:00 04h11m S M T W T F S MYR 34.10
Inter Top 11:30:00 14:30:00 04h27m S M T W T F S MYR 34.00
LA Holidays (KKKL Agent) 06:45:00 22:30:00 04h23m S M T W T F S MYR 35.00
Jadam Express 21:30:00 22:00:00 04h14m S MYR 35.00
TC2 TRANSTAR 00:00:00 23:59:00 04h14m S F S MYR 35.00
Kejora (TBS) 08:00:00 10:30:00 04h27m S M T W T F S MYR 30.00
Sin Yong Express 07:15:00 22:30:00 04h14m S M T W T F S MYR 35.00
Enrich Global Holidays Services Sdn Bhd 00:00:00 23:30:00 04h14m S M T W T F S MYR 35.00
Star Coach Express 08:46:00 22:30:00 04h14m S M T W T F S MYR 35.00
KKKL Sdn Bhd 07:00:00 22:00:00 03h36m S M T W T F S MYR 20.00
Kejora (Mega Star) 07:00:00 11:10:00 04h27m S M T W T F S MYR 35.00
Sanwa Tours (M) Sdn Bhd 11:30:00 19:30:00 05h31m S M T W T F S MYR 38.00
Billion Stars 00:00:00 23:59:00 04h14m S M T W T F S MYR 35.00
Meridian Holidays Sdn Bhd 00:30:00 23:59:00 04h14m S M T W T F S MYR 30.00
Super Coach Express 00:00:00 23:00:00 04h14m S M T W T F S MYR 35.00
Ekspres Mutiara 09:00:00 19:00:00 04h27m S M T W T F S MYR 34.00
Starmart Express 09:00:00 23:59:00 04h14m S M T W T F S MYR 35.00
Selat Keris 09:15:00 11:45:00 04h14m S M T W T F S MYR 40.00
GSM Express 10:00:00 22:30:00 04h14m S M T W T F S MYR 35.00
Maharani 08:00:00 17:00:00 02h40m S M T W T F S MYR 17.60
Kwok Ping 00:30:00 23:55:00 04h14m S M T W T F S MYR 35.00
Quick Liner Express 08:30:00 08:30:00 04h27m S M T W F S MYR 40.00
SMB Express 10:00:00 21:30:00 04h27m S M T W T F S MYR 30.00
Selat Keris Sdn Bhd 08:13:00 21:15:00 04h14m S M T W T F S MYR 35.00
LA Holidays 06:15:00 23:59:00 - S M T W T F S MYR 35.00
Neoliner Express 09:30:00 19:30:00 04h27m S M T W T F S MYR 35.00
FIVE STAR 00:05:00 23:05:00 - S M T W T F S MYR 35.00
JUARA RODA EXPRESS 10:30:00 21:40:00 04h27m S M T T F S MYR 35.00
Johor, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Trip Information
Distance:
328 KM
Average Travelling Time:
04h28m
Total Operator Brands:
39
Total Trips:
14941
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.