Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Johor, Malaysia to Perlis, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mayang Sari Express 20:00:00 22:30:00 09h34m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 65.10
Cepat & Cekap Express 16:30:00 21:00:00 09h05m Mon Tue Wed RM 69.20
Supernice Grassland 12:00:00 21:00:00 09h34m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 70.00
KKKL Sdn Bhd 19:00:00 21:45:00 09h34m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 77.00
Quick Liner Express 20:00:00 20:45:00 11h20m Sun Mon Tue Thu Fri Sat RM 85.00
Johor, Malaysia to Perlis, Malaysia Trip Information
Distance:
818 KM
Average Travelling Time:
11h12m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
1494
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.