Loading...

Perlis, Malaysia to Terengganu, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sani Express 08:30:00 21:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 46.00
Perdana Express 08:30:00 20:30:00 08h15m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 52.00
Queen Express 20:00:00 20:30:00 08h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 52.50
Adik Beradik Express 20:00:00 20:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 57.60
S. P. Bumi 20:00:00 20:30:00 10h06m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 57.60
Perlis, Malaysia to Terengganu, Malaysia Trip Information
Distance:
484 KM
Average Travelling Time:
09h31m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
1164
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.