Loading...
× ຫຼຸດ 28% off* ສຳລັບປີ້ລົດໂດຍສານທຸກປີ້! ໃຊ້ລະຫັດ: TRAVELBUS ໃນເວລາຊຳລະເງີນ! ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
IMPORTANT NOTE: Interstate travel for areas which are placed under Enhanced MCO (EMCO) & Conditional MCO (CMCO) will require letter of approval from PDRM. Besides that, passengers will be screened and must register their details for contact tracing via the MySejahtera app.

Kuala Lumpur, Malaysia to Terengganu, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Hana Express 08:20:00 22:30:00 04h34m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 25.00
AYU EXPRESS 10:00:00 22:45:00 04h14m Sun Wed Thu Fri Sat MYR 28.00
KKKL Sdn Bhd 09:30:00 23:00:00 06h17m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 36.00
Adik Beradik Express 09:30:00 23:00:00 04h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 38.50
Adam Ekspres 12:00:00 23:00:00 04h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 38.50
Nini Express 16:45:00 16:45:00 04h35m Fri MYR 44.00
Moraza Express 00:30:00 22:45:00 05h59m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 47.00
Kuala Lumpur, Malaysia to Terengganu, Malaysia Trip Information
Distance:
440 KM
Average Travelling Time:
05h49m
Total Operator Brands:
7
Total Trips:
8396
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.