Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
NOTE: Inter-state travel is not allowed for areas under MCO, CMCO and RMCO while inter-district travel is not allowed for areas under MCO. Letter or approval from authorities is required. For more details, refer COVID-19 Notice

Selangor, Malaysia to Pasir Mas, Kelantan, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Perdana Express 09:15:00 21:30:00 09h01m Wed Thu Fri Sat RM 34.00
Sani Express 08:00:00 21:05:00 09h04m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
Naza Express 21:00:00 21:30:00 09h01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
MYXPRESS 08:30:00 21:00:00 09h01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Ekspres Musafir 20:00:00 21:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 37.30
Queen Express 08:30:00 21:30:00 08h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.50
Ekspres Mutiara 08:00:00 21:05:00 08h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 49.20
Zaim Express 20:30:00 21:05:00 09h04m Wed Fri RM 49.50
Selangor, Malaysia to Pasir Mas, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
530 KM
Average Travelling Time:
08h59m
Total Operator Brands:
8
Total Trips:
750
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.