Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: Inter-state travel is not allowed for areas under MCO, CMCO and RMCO while inter-district travel is not allowed for areas under MCO. Letter or approval from authorities is required. For more details, refer COVID-19 Notice

Selangor, Malaysia to Pasir Mas, Kelantan, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Perdana Express 09:15:00 21:30:00 09h01m Wed Thu Fri Sat RM 34.00
Sani Express 08:00:00 21:05:00 09h01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
Naza Express 21:00:00 21:30:00 09h01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
MYXPRESS 08:30:00 21:00:00 09h01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Ekspres Musafir 20:00:00 21:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 37.30
Queen Express 08:30:00 21:30:00 08h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.50
Ekspres Mutiara 08:00:00 21:05:00 08h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 49.20
Selangor, Malaysia to Pasir Mas, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
530 KM
Average Travelling Time:
08h59m
Total Operator Brands:
7
Total Trips:
749
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.