Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: Inter-state travel is not allowed for areas under MCO, CMCO and RMCO while inter-district travel is not allowed for areas under MCO. Letter or approval from authorities is required. For more details, refer COVID-19 Notice

Pasir Mas, Kelantan, Malaysia to Kedah, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sani Express 22:30:00 22:30:00 06h04m Sun Wed Thu Fri Sat RM 31.00
Perdana Express 22:30:00 22:30:00 06h04m Sun Wed Thu Fri Sat RM 32.50
Ekspres Mutiara 09:45:00 22:30:00 06h04m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 32.90
Pasir Mas, Kelantan, Malaysia to Kedah, Malaysia Trip Information
Distance:
341 KM
Average Travelling Time:
06h48m
Total Operator Brands:
3
Total Trips:
375
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.