Loading...

Kelantan, Malaysia to Perlis, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sani Express 01:00:00 23:59:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 38.00
Perdana Express 08:30:00 23:45:00 06h17m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 43.50
Ekspres Mutiara 09:00:00 22:45:00 07h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 43.90
Pancaran Matahari 09:30:00 23:15:00 06h17m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Queen Express 08:45:00 23:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 47.00
Kelantan, Malaysia to Perlis, Malaysia Trip Information
Distance:
399 KM
Average Travelling Time:
07h54m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
2398
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.