Loading...
Muadzam Shah, Pahang, Malaysia
Setiu, Terengganu, Malaysia
22 November 2019, Fri
Setiu, Terengganu, Malaysia
Muadzam Shah, Pahang, Malaysia
23 November 2019, Sat
Muadzam Shah, Pahang, Malaysia to Setiu, Terengganu, Malaysia Trip Information
Distance:
350 KM
Average Travelling Time:
05h10m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
29
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.