Loading...
Pulai Chondong, Kelantan, Malaysia
Johor, Malaysia
03 April 2020, Fri
Johor, Malaysia
Pulai Chondong, Kelantan, Malaysia
04 April 2020, Sat
Pulai Chondong, Kelantan, Malaysia to Johor, Malaysia Trip Information
Distance:
694 KM
Average Travelling Time:
11h57m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
32
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.