Loading...

Melaka

Stesyen Bas Melaka Sentral: Kaunter 2B
Tel: 06 - 2839333|016 - 260 0233
Fax:

Melaka

Stesyen Bas Melaka Sentral: Kaunter 3
Tel: 06 - 2861333|016 - 662 3433
Fax:

Melaka

Stesyen Bas Melaka Sentral: Kaunter 20
Tel: 06 - 2812333|016 - 662 2433
Fax:

Delima Bus Schedule

Malacca to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Melaka Sentral to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Malacca to Singapore First Bus Last Bus Fare
Melaka Sentral to Woodlands Select Date
Melaka Sentral to City Plaza Singapore Select Date
Malacca to Johor First Bus Last Bus Fare
Melaka Sentral to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
Kuala Lumpur to Malacca First Bus Last Bus Fare
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Melaka Sentral Select Date
Singapore to Malacca First Bus Last Bus Fare
City Plaza Singapore to Melaka Sentral Select Date
Johor to Malacca First Bus Last Bus Fare
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Melaka Sentral Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.