Loading...

SPT Express Bus Schedule

Kuala Lumpur to Perak First Bus Last Bus Fare
Pudu Sentral (Puduraya) to Teluk Intan Select Date
Pudu Sentral (Puduraya) to Simpang 4 (PRK) Select Date
Kuala Lumpur to Selangor First Bus Last Bus Fare
Pudu Sentral (Puduraya) to Sabak Bernam Select Date
Pudu Sentral (Puduraya) to Sungai Besar Select Date
Perak to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Simpang 4 (PRK) to Pudu Sentral (Puduraya) Select Date
Teluk Intan to Pudu Sentral (Puduraya) Select Date
Selangor to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Sabak Bernam to Pudu Sentral (Puduraya) Select Date
Sungai Besar to Pudu Sentral (Puduraya) Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.