Loading...
Chuyến đi hoàn hảo

Liên Hệ

Liên Hệ

Nếu bạn đã xem toàn bộ trang web của chúng tôi, tìm kiếm thông tin trong mục CHTG, nhưng vẫn cần hỗ trợ, hãy gọi cho bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi theo số điện thoại liệt kê dưới đây.
Bạn đồng thời có thể gửi phản hồi hoặc yêu cầu thông tin qua biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi.
Content
Personal Details
Booking Details
Comments
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA code

Singapore

Công ty TNHH Easybook.

Hỗ trợ bằng tiếng Anh, Malaysia, Trung Quốc bắt đầu từ (Giờ Singapore):

+65 6333 1948
8am - 6pm (Thứ Hai tới Thứ Sáu)
8am - 5pm (Thứ Bẩy tới Chủ Nhật)

enquiry@easybook.com

Malaysia

Công ty Easybook.

Hỗ trợ bằng tiếng Anh, Malaysia, Trung Quốc bắt đầu từ (Giờ Malaysia):

+604 313 4620
8am - 6pm (Thứ Hai tới Thứ Sáu)
8am - 5pm (Thứ Bẩy tới Chủ Nhật)

+6010 396 6688
8am - 11pm (Thứ Bẩy tới Chủ Nhật)

enquiry@easybook.com

Indonesia

Công ty PT Easybook Teknologi Indonesia

Hỗ trợ bằng tiếng Anh, Indonesia bắt đầu từ (Giờ Indonesia):

+62 291 291 2305
9am - 6pm (Thứ Hai tới Thứ Sáu)

+62 856 4306 7676; +62 812 8216 7676
9am - 9pm (Thứ Hai tới Thứ Sáu)

indo@easybook.com

Thái Lan

Easybook.com Pte. Ltd.

Hỗ trợ bằng tiếng Anh, Thái bắt đầu từ (Giờ Thái Lan):

+6686 335 2388
9am - 9pm (Thứ Hai tới Thứ Sáu)

thailand@easybook.com

Việt Nam

Công ty TNHH Easybook.com Việt Nam

Hỗ trợ bằng tiếng Anh, Việt bắt đầu từ (Giờ Việt Nam):

+84 28 7304 2288
8am - 6:30pm (Thứ Hai tới Thứ Sáu)
9am - 7pm (Thứ Bẩy)
10am - 6pm (Chủ Nhật)

vietnam@easybook.com

Myanmar

Công ty TNHH Easybook.com (Myanmar)

Hỗ trợ bằng tiếng Anh, Miến Điện bắt đầu từ (Giờ Myanmar):

+95 097947 36563, +95 097829 53478
9am - 9pm (Thứ Hai tới Thứ Sáu)

myanmar@easybook.com

Campuchia

Easybook (Cambodia) Co., Ltd.

Hỗ trợ bằng tiếng Anh, Khmer bắt đầu từ (Giờ Campuchia):

+855 015 695931, +855 061 687717
9am - 9pm (Thứ Hai tới Thứ Sáu)

cambodia@easybook.com

Lào

Hỗ trợ bằng tiếng Anh, Lào bắt đầu từ (Giờ Lào):

+856 202 899 8899, +856 209 500 8959
8am - 9pm (Thứ Hai tới Thứ Sáu)

laos@easybook.com
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.