Loading...
Bến Xe Buýt Awana, Cao Nguyên Genting, Malaysia
Pyramid Tower Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia
23 February 2020, Sun
Pyramid Tower Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia
Bến Xe Buýt Awana, Cao Nguyên Genting, Malaysia
24 February 2020, Mon
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.