Loading...
Bachok - H . Selising, Kelantan, Malaysia
Segamat, Johor, Malaysia
25 February 2020, Tue
Segamat, Johor, Malaysia
Bachok - H . Selising, Kelantan, Malaysia
26 February 2020, Wed
Bachok - H . Selising, Kelantan, Malaysia to Segamat, Johor, Malaysia Trip Information
Distance:
498 KM
Average Travelling Time:
08h01m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
40
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.