Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Bagan, Myanmar to Mandalay, Myanmar Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
JJ Express 09:30:00 14:00:00 04h24m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 7,500.00
Moe Thouk Htun 07:00:00 17:30:00 04h24m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 12,000.00
OK Express 05:00:00 16:00:00 04h24m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 12,000.00
Hello Express 06:00:00 11:30:00 04h24m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 12,000.00
Bagan, Myanmar to Mandalay, Myanmar Trip Information
Distance:
177 KM
Average Travelling Time:
04h59m
Total Operator Brands:
4
Total Trips:
489
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.