Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Bangkok, Thái Lan to Chiang Mai, Thái Lan Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Bangkok Bus Lines 06:00:00 20:35:00 10h51m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 529.00
Thai Sriram Transport Limited Partnership 07:30:00 20:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 579.00
Budsarakam 17:30:00 19:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 617.00
Lignite Tour North 20:15:00 20:15:00 11h05m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 617.00
Bangkok, Thái Lan to Chiang Mai, Thái Lan Trip Information
Distance:
686 KM
Average Travelling Time:
11h47m
Total Operator Brands:
4
Total Trips:
3288
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.