Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Bangkok, Thái Lan to Songkhla, Thái Lan Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Piya Rung Rueng Tour 07:20:00 18:30:00 14h57m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 668.00
Siam Tour 07:00:00 20:50:00 02h24m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 668.00
Srisiam Tour 17:30:00 18:50:00 04h40m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 698.00
Sri Suthep Tour 18:00:00 19:30:00 03h06m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 698.00
Bangkok, Thái Lan to Songkhla, Thái Lan Trip Information
Distance:
987 KM
Average Travelling Time:
17h22m
Total Operator Brands:
4
Total Trips:
1057
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.