Loading...
× 8% off all bus tickets! Use code: TRAVELBUS during checkout. T&C apply
Bangkok, Thái Lan
Thái Lan, Thái Lan
11 July 2020, Sat
Thái Lan, Thái Lan
Bangkok, Thái Lan
12 July 2020, Sun

Bangkok, Thái Lan to Thái Lan, Thái Lan Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sor.Khamsat Transport 04:00:00 15:50:00 02h10m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 115.00
BH Rayong 04:00:00 21:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 160.00
PP MINIBUS 04:30:00 16:30:00 00h45m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 180.00
Bangsaphantour 07:30:00 23:59:00 03h33m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 194.00
Thian Chai Air 07:30:00 23:05:00 04h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 200.00
Sun Bus 07:00:00 22:00:00 04h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 237.00
Koh Chang Bangkok Transport 05:00:00 16:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 240.00
Thai Sriram Transport Limited Partnership 07:30:00 20:40:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 250.00
Bell Travel Service 06:30:00 18:30:00 01h54m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 260.00
Pitsanulok Yarnyon 07:00:00 23:00:00 06h13m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 288.00
GM Holidays 06:00:00 20:00:00 00h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 300.00
Air Chaiyaphum 06:00:00 23:00:00 05h04m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 305.00
Prayat Tour 06:30:00 22:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 313.00
Esarn 21:00:00 21:30:00 07h57m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 340.00
Phukradung Tour 08:50:00 21:40:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 342.00
Suwannatee Khon Song 09:00:00 21:00:00 07h45m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 358.00
Rungprasert Tour 07:30:00 22:35:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 372.00
Yasotorn Tour 19:30:00 20:40:00 07h07m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 412.00
Pornpiriya Tours Company Limited 08:45:00 20:40:00 09h00m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 437.00
Jirutkran Tour 08:40:00 20:40:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 462.00
Sawassdee Surin 08:45:00 20:55:00 09h37m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 473.00
Sombat Tour 19:15:00 21:30:00 09h30m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 481.00
Sri Suthep Tour 17:00:00 20:00:00 01h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 499.00
Wattanasakorn Tour 07:00:00 21:30:00 09h17m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 526.00
Bangkok Bus Lines 06:00:00 21:15:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 529.00
Sawassdee Esarn 08:19:00 21:19:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 538.00
Chanaphai 08:45:00 20:00:00 00h28m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 550.00
FAMETOUR AND SERVICE 14:00:00 14:30:00 07h54m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 550.00
Subphaisal Tour 16:40:00 19:30:00 05h37m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 551.00
Lignite Tour 07:00:00 20:40:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 560.00
Piya Rung Rueng Tour 06:30:00 19:30:00 05h37m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 567.00
Siam Tour 05:50:00 20:50:00 00h39m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 567.00
Srisiam Tour 06:50:00 20:30:00 04h40m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 567.00
Nakhon Sriracha Tour Company Limited 07:00:00 19:30:00 10h59m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 582.00
Budsarakam 07:30:00 21:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 592.00
Nakorn Sriromyen Tour 07:10:00 20:30:00 12h39m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 594.00
Thaisanguan Tour 19:30:00 19:30:00 - Thu THB 601.00
Lotus Phiboon Tour 07:45:00 20:15:00 13h04m Thu THB 603.00
Lignite Tour North 19:00:00 20:15:00 11h05m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 617.00
KRUNG SIAM AIR BUS 19:30:00 19:30:00 10h59m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 914.00
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.